प्रशासन
आंतरिक अभियोग समिति

आंतरिक अभियोग समिति

  1. प्रो. मैत्रेयी दत्ता, बांग्ला विभाग - अध्यक्ष
  2. डॉ. परमिता साहा, सह प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग - सदस्य
  3. डॉ. उत्पल चंद्र दे, सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र विभाग - सदस्य
  4. श्री निर्मल रियांग, सहायक कुलसचिव - सदस्य
  5. श्रीमती अपर्णा दे, सचिव, त्रिपुरा महिला आयोग- सदस्य
  6. श्रीमती सुप्रिया सेनगुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक - सदस्य-संयोजक